top of page

Terms & Conditions Facebook Contest 19-8-17 to 27-8-17

 

• This competition is run by Barcelona Brewery 2015 SL (Hopsters)

• Participants must be aged 18 years or over to enter this competition

• Participants must reside in the European Union

• All entries will be entered into the competition; the winner will be randomly selected

• Judges decision is final

• The closing date for the competition is 27. August 2017

• This Competition is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook.

Termes i Condicions Concurs de Facebook del 19 al 27 d'agost del 2017

 

• Aquesta competició està duta a terme per Barcelona Brewery 2015 SL (Hopsters)

• Els participants hauran de tenir 18 anys o més per participar en aquesta competició

• Els participants han de residir a la Unió Europea

• Totes les entrades s'incorporaran al concurs; El guanyador serà seleccionat aleatòriament

• La decisió dels jutges és definitiva

• La data límit per a la competició és el 27 d'agost de 2017 a les 23h

• Aquesta competició no està patrocinada, aprovada ni administrada ni associada amb Facebook.

bottom of page